TerraZeando


Compostela é a sede central da nosa actividade, e punto neurálxico onde se desenvolve TerraZeando.
Os excepcionais parquese os pequenos espazos da cidade vella son o marco idóneo para as propostas deste ciclo.
Na edición XX trasladamos a programación a Coruña.

Unha cidade chea de música