TerraZeando


I Edición

Bandini (Madrid)
Trampoline (Vigo)
Os Amigos dos Músicos (Ourense)
Birds Are Indie (Coimbra)
Sonny & The Sunsets
(San Francisco, US)

2012